ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 การเมืองการบริหาร
 
 วิสัยทัศน์
 นโยบายนายก อบต.คอโค
 ยุทธศาสตร์
 ผลการติดตามและประเมินผลแผน
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 KM(องค์กรแห่งการเรียนรู้)
 ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
  ยินดีต้อนรับ  
โครงการใฝึกอบรม รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561.
โครงการใฝึกอบรม รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561.
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเชต 9 นครราชสีมา ปี 2561
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเชต 9 นครราชสีมา ปี 2561
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล (2560-2564) ครั้งที่1
ประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล (2560-2564) ครั้งที่1
 
   
  [ 15-05-2561]  ประกาศ ประชาสัมพันธืแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ึีั้ง ...  
  [ 23-04-2561] ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   doc120180423020219.pdf doc220180423020219.pdf 
  [ 03-04-2561] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจจัดจ้าง   doc120180403012250.pdf doc220180403012312.pdf 
  [ 28-02-2561] ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค   doc120180227185629.docx 
  [ 15-02-2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และ ที่กำหนดวัน ...   doc120180214195713.docx 
   
  [ 23-05-2561] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ ...   เอกสารแนบ 
  [ 23-05-2561] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ ...   เอกสารแนบ 
  [ 23-05-2561] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ ...   เอกสารแนบ 
  [ 23-05-2561] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ ...   เอกสารแนบ 
  [ 23-05-2561] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ ...   เอกสารแนบ 
   
  [ 30-04-2553] ผลการการจัดซื้อจัดจ้าง 2553   เอกสาร 
   
    [ 22-06-2561 ]ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    [ 22-06-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
    [ 22-06-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ[
   
   [ 22-06-2561 ]แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารเสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   [ 22-06-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอชุมพลบุรี)
   [ 21-06-2561 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย"
   [ 21-06-2561 ]โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม 
   [ 21-06-2561 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทถอ. ทุก อ.)
   
      บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม... [บริษัททีเอ เอนไวรอนเมนท์ เซอร์วิส]   (อ่าน : 58/ ตอบ : 0)
      จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ... [จันทวิภา]   (อ่าน : 69/ ตอบ : 0)
      สอบถามเรื่องลงทะเบียนผู้สูงอายุ... [พรพิมล]   (อ่าน : 66/ ตอบ : 0)
      เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน... [ประภาศิริ ยะคะเสม]   (อ่าน : 74/ ตอบ : 0)
   
  แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ถนน
  น้ำประปา
  บริการประชาชน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การศึกษา
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค 255 หมู่ 9 ถ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 (โทร. 0-4406-9706, 086-4681400)
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
   
  กระดานสนทนาทั้งหมด