ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 การเมืองการบริหาร
 
 วิสัยทัศน์
 นโยบายนายก อบต.คอโค
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 ผลการติดตามและประเมินผลแผน
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนการจัดหาพัสดุ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 KM(องค์กรแห่งการเรียนรู้)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  ยินดีต้อนรับ  
วันพ่อแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2560
วันพ่อแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2560
ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนโชคเพชรพิทยาคม 13 กรกฎาคม 2560
ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนโชคเพชรพิทยาคม 13 กรกฎาคม 2560
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดศาสนสถานภายในวัดเนื่องในสัปดาห์วิสาฆบูชา 2560
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดศาสนสถานภายในวัดเนื่องในสัปดาห์วิสาฆบูชา 2560
สงกรานต์ อบต.คอโค 2560
สงกรานต์ อบต.คอโค 2560
[ 26-02-2560] ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   doc120170226211704.pdf 
[ 19-02-2560] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   doc120170219190906.pdf 
[ 29-01-2560] รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
[ 03-01-2560] ข้อแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์   doc120170404013058.doc 
[ 03-01-2560] ข้อแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษีประเภทต่างๆ   doc120170404012242.doc 
 
[ 07-11-2559] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแนะ สงวนดี หมู่ที่ 8 จำนวน 344,6 ...  
[ 25-10-2559] ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559   เอกสาร 
[ 18-02-2557] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1คัน  
[ 30-07-2556] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาคุ้มบ้านหนองเหล ...   เอกสาร 
[ 30-07-2556] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงศ ...   เอกสาร 
 
[ 30-04-2553] ผลการการจัดซื้อจัดจ้าง 2553   เอกสาร 
 
  [ 20-10-2560 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบ้ัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
  [ 20-10-2560 ]แจ้งผลการประเมินคุณภาพรอบสาม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  [ 20-10-2560 ]ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงค์เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  [ 20-10-2560 ]สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
  [ 20-10-2560 ]การกำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว 
 
 [ 20-10-2560 ]การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (นายอำเภอเมืองสุรินทร์)
 [ 20-10-2560 ]การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (นายอำเภอเขวาสินรินทร์)
 [ 20-10-2560 ]การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (นายอำเภอจอมพระ)
 [ 20-10-2560 ]การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (นายก ทม.สร.)
 [ 20-10-2560 ]การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (นายก อบจ.สร.)
 
    บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม... [บริษัททีเอ เอนไวรอนเมนท์ เซอร์วิส]   (อ่าน : 27/ ตอบ : 0)
    จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ... [จันทวิภา]   (อ่าน : 37/ ตอบ : 0)
    สอบถามเรื่องลงทะเบียนผู้สูงอายุ... [พรพิมล]   (อ่าน : 34/ ตอบ : 0)
    เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน... [ประภาศิริ ยะคะเสม]   (อ่าน : 40/ ตอบ : 0)
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค 255 หมู่ 9 ถ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด